Nguyễn Minh Đồng
 • Nguyễn Minh Đồng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0907224775
 • minhdongeasup@gmail..com
 • Địa chỉ: Thôn 07 xã Ea Rốk huyện Ea Súp tỉnh Đăk Lăk
 • Nguyễn Thị Canh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0386350047
 • nguyencanhthai1977@gmail.com
 • Thôn 3, Xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk