Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

  • Điện thoại: 0907224775
  • Email: minhdongeasup@gmail.com
  • Địa chỉ: Xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk